Najprv zachráňte život pacienta a nerobte si starosti o baktérie. Sú úplne zbytočné
James Tylor Kent
Homeopatická liečba

Priebeh:
Začína osobným stretnutím pacienta a homeopata.  Homeopat na stretnutí vedie aktívny dialóg s pacientom, kde popri samotnom probléme, ktorý pacienta k nemu priviedol, berie do úvahy vonkajšie a vnútorné súvislosti ochorenia, a v zmysle týchto súvislosti kladie pacientovi otázky. Po prvom stretnutí nasleduje kontrola kde sa zhodnotí samotný priebeh liečenia a nastavia sa kroky k doliečeniu pacienta. 

Konštitučná liečba:
Homeopat sa pri liečení snaží odhaliť konštitučnú dispozíciu pacienta, t.j. určiť liek, ktorý je pre pacienta základný – konštitučný. Po užití konštitučného lieku samotné liečenie pacienta prebieha na všetkých úrovniach a pacient okrem zlepšenia samotného ochorenia a návratu fyzických síl pociťuje aj návrat svojich psychických síl. Okrem konštitučnej liečby je možná aj liečba samotného akútneho problému.

Vyliečenie:
Pacient, ktorý bol homeopatický liečený a jeho zdravotný stav bol upravený zvyčajne nepotrebuje následnú liečbu. V prípade opätovného návratu ochorenia sa môže po dohode s homeopatom liečba zopakovať alebo sa ochorenie opätovne rieši ako nová choroba. Homeopatické liečenie nepotláča príznaky choroby a nemá za následok prerastenie choroby do chronického štádia.

Deti:
Už v detskom veku sa zakladá budúce zdravie človeka. Nevhodná liečba, ktorá zasahuje do prirodzenej imunity dieťaťa  môže mať za následok jej zlyhávanie a otváranie sa ďalším ochoreniam a trvalej závislosti na liekoch v dospelom veku. Homeopatia pri liečení detí vychádza z konkrétnej choroby dieťaťa. Už v detskom veku sa snažíme zistiť konštitúciu detského pacienta a jej posilnením predchádzať akútnym ochoreniam.

Články v rubrike
Kontakt

Ing. Alena Šobáňová, SHA
E-mail: homeopatia(at)homeoprax.sk
Telefonické objednávanie pacientov:
+421 910 946 669

© 2012 Ing. Alena Šobáňová, SHA