Najprv zachráňte život pacienta a nerobte si starosti o baktérie. Sú úplne zbytočné
James Tylor Kent
Vaše často kladené otázky

Je veľa zavádzajúcich informácií, ktoré sú súčasťou "verejného povedomia" o homeopatii. Zároveň existujú aj skutočnosti, ktoré by mal pacient, ktorý sa chce homeopaticky liečiť, brať do úvahy. Práve o týchto veciach hovoria vaše časté otázky.

Je homeopatia v rozpore s náboženstvom, poprípade má niečo do činenia s osobným náboženským presvedčením pacienta?
Homeopatia v súčasnej praxi predstavuje spôsob navrátenia zdravia pacientovi. Samotní homeopatii nie sú vedení žiadnou náboženskou praxou a ich osobné náboženské presvedčenie by nemalo ovplyvniť ich prístup k pacientom. Rovnako ani náboženské presvedčenie pacienta  nie je predmetom skúmania a nie je ani podmienkou a ani prekážkou jeho liečby. Výroba homeopatických liekov je podobne ako výroba alopatických liekov zabezpečovaná konkrétnymi výrobcami, a podlieha predpisom pre túto oblasť.

Môže nastať zhoršenie zdravotného stavu pacienta v priebehu liečby?
Po užití konkrétneho homeopatického lieku sa účinnosť liečby prejaví zlepšením zdravotného stavu pacienta. Niekedy môže nastať prechodné krátkodobé zhoršenie zdravotného stavu, ktoré čiastočne súvisí s vyplavením toxických látok z organizmu pacienta. Väčšinou spontánne  max. do 24 hodín odznie a je predzvesťou následného trvalého vyliečenia pacienta.

Je možná homeopatická liečba ochorení ktoré súčasná alopatická prax nevie liečiť?
Samotný princíp homeopatickej liečby založený na využívaní podobnosti príznakov u pacienta a vlastností liekov umožňuje liečenie mnohých ochorení, ktoré sú z hľadiska bežnej alopatickej praxe neliečiteľné resp. ich liečba spočíva len v tlmení prejavov a nevedie k trvalému vyliečeniu.

Je pravdou, že na vyliečenie sa pomocou homeopatickej liečby je potrebný dlhší čas ?
Samotná dĺžka trvania liečby je závislá od mnohých faktorov, z ktorých spomeniem druh ochorenia, dĺžka jeho trvania, celkový zdravotný stav pacienta a iné.
Akútne ochorenia sú zvyčajne liečené „rýchlo“, chronické dlhšie, ale rozhodujúci je celkový zdravotný stav pacienta v dobe, keď sa začalo s homeopatickou liečbou.

Články v rubrike
Kontakt

Ing. Alena Šobáňová, SHA
E-mail: homeopatia(at)homeoprax.sk
Telefonické objednávanie pacientov:
+421 910 946 669

© 2012 Ing. Alena Šobáňová, SHA