Najprv zachráňte život pacienta a nerobte si starosti o baktérie. Sú úplne zbytočné
James Tylor Kent
Homeopatia

Homeopatia patrí medzi celostné liečebné prístupy. Pod celostným prístupom pritom rozumieme vnímanie človeka ako komplex a posúdenie jeho zdravotného stavu v širších súvislostiach. Celostná medicína  vníma človeka ako celok, nezameriava sa iba na chorý orgán či časť tela.

Homeopatia lieči všetky ochorenia, ktoré sú získané počas života človeka, či už akútne alebo chronické (niektoré vrodené uľahčuje a zmierňuje). Od dôb jej zakladateľa Samuela Hahnemanna (1755 – 1843) je neustále rozvíjaná vynikajúcimi svetovými homeopatmi a ponúka stále nové možnosti liečby. Jej podstatou je, že nelieči chorobu ale človeka, a to na princípe podobnosti. Čiže neexistujú „zaručene úspešné“ lieky pre liečenie konkrétnych chorôb, pretože každá choroba má svoje špecifikum v podobe jej nositeľa – pacienta. Bez poznania špecifík pacienta nie je možné vyliečenie.

Ako celostná medicína berie do úvahy všetky príznaky, ktoré sa u pacienta vyskytujú a sú dôležité pre určenie vhodného lieku. Liečenie prebieha na úrovni hľadania lieku, ktorý je čo najbližší pre daný súbor príznakov vyskytujúcich sa u pacienta v daný moment.
Po úspešnom vyliečení je pacient schopný viesť svoj život na úrovni zodpovedajúcej úplnej harmónii telesných a duševných síl.

Homeopatia je v súčasnosti z celosvetového hľadiska 2. najrozšírenejšia metóda liečenia. Liečia sa ňou ľudia na celom svete bez ohľadu na vieru, rasu a pohlavie. Z hľadiska jej prístupu je vhodná pre ľudí v rôznych obdobiach života a aj pre deti vo všetkých vekových kategóriách.

Homeopatické lieky sú pripravované z troch základných oblastí prírody, a to z rastlinnej ríše, oblasti neživej prírody – minerály, kovy, zlúčeniny a zo  živočíchov. Ich počet sa stále rozširuje a v súčasnosti sa udáva , že je ich okolo 2 000.

Výrobcovia homeopatických liekov sa nachádzajú na všetkých kontinentoch a ich výroba podlieha certifikácii. Základnou substanciou liekov je cukrová báza vo forme granuliek kde účinná látka je do liekov vpravovaná zvyčajne vo forme roztoku ktorým sú granulky napúšťané. Ale homeopatický liek môže byť aj vo forme kvapiek.

Homeopatická liečba nie je podmienená „vierou“ v túto metódu samozrejme ak neberieme do úvahy bežnú vieru vo vyliečenie, ktorá je súčasťou očakávania každého pacienta. Potvrdením tejto skutočnosti je aj fakt, že v súčasnosti je homeopatia úspešne využívaná vo veterinárnej praxi pri liečbe zvierat.

Články v rubrike
Kontakt

Ing. Alena Šobáňová, SHA
E-mail: homeopatia(at)homeoprax.sk
Telefonické objednávanie pacientov:
+421 910 946 669

© 2012 Ing. Alena Šobáňová, SHA